Een vitaal paard begint met een gezonde bodem !

De filosofie en overtuiging van Agriton is dat bij duurzaam weidebeheer een goede bodemvruchtbaarheid centraal moet staan. Hierbij besteedt Agriton niet alleen aandacht aan de fysische en chemische processen, maar ook aan de zeer belangrijke biologische processen. Een goede bodemvruchtbaarheid produceert voldoende gezonde voeding, waardoor de natuurlijke weerstand in mens, dier, plant en bodem verhoogt en ziekten minder kans krijgen zich te ontwikkelen.

Het Agriton systeem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van zand,- klei- en veengronden, met als resultaat dat in alle grondsoorten de water- en luchthuishouding wordt verbeterd. Het graslandbeheer en de voederwinning kan hierdoor beter op de paardenhouderij afgestemd worden.

Begin 2015 heeft het gamma toepassingen voor de paardenhouderij de specifieke naam Equibiome gekregen. Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organsimen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol.

Meer info en producten kan je terugvinden op www.agriton.be