Het doel van het EM Agriton systeem is om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, door middel van de kringloopaanpak 'bodem-plant-dier-mest'. Door deze aanpak zullen deze bodems weer ruwvoer produceren met een door de natuur gedoseerde hoeveelheid energie en mineralen. Goed ruwvoer vormt de basis voor de gezondheid van het paard.

Wij veranderen de paarden zeer regelmatig van weide.  De afgegraasde weides worden dan gesleept en besproeid met Microferm. Verleden jaar hebben wij al de weides behandeld met Edasil kleimineralen.

Meer info en producten kan je terugvinden op www.agriton.be

https://www.rosmolenhoeve.be/uploads/images/agriton/IMG_1740.jpg